Opsigelse af abonnement

 

Opsigelse af abonnement i foreningen sker ved fremsendelse af en mail til kasseren på følgende mail adresse

       Afmelding.hff@gmail.com

 

 Mailen skal indeholde følgende:

      Navn på person hvis abonnement der ønskes opsagt
      Dato for opsigelse af abonnementet 

 

BEMÆRK: Abonnement kan kun opsiges ved udgangen af indeværende abonnementsperiode.